امانت امین

إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی

امانت امین

إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی

امانت امین

جوانان انقلابی دانشگاه سعی کنند خوب درس بخوانند؛ خوب فکر و معرفتشان را بالا ببرند. سعی کنند در محیط خودشان اثر بگذارند؛ فعال باشند، نه منفعل؛ روی محیط خودشان، اثر فکری و روانی بگذارند. این شدنی است. یک جوان گاهی اوقات میتواند مجموعه پیرامونی خودش را - کلاس را، استاد را و حتّی دانشگاه را - زیر تأثیر شخصیت معنوی خودش قرار دهد. البته این کار با سیاسیکاری به‌دست نمی‌آید؛ با معنویت به‌دست می‌آید، با صفا به‌دست می‌آید، با استحکام رابطه با خدا به‌دست می‌آید. عزیزان من! رابطه با خدا را جدّی بگیرید. شما جوانید؛ به آن اهمیت بدهید، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید. مناجات، نماز، نماز با حال و با توجّه، برای شما خیلی لازم است. مبادا اینها را به حاشیه برانید.

بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران ‌۱۳۷۷/۰۲/۲۲

پیام های کوتاه

کد اخبار

قالب وبلاگ


قالب وبلاگ | ابزار صلوات شمار تماس با ما

آه ای جوانان محض حق هشیار باشید....

دوشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۳۵ ق.ظ

من باجوانان وطن یک حرف دارم

با جمعشان از مرد و زن یک حرف دارم

 

این حرف ، حرف هر شهید سینه چاک است

فریاد هر آلاله دراین خاک پاک است

 

من با شمایم ای جوانان، گوشتان هست؟

پس بشنویید این حرف را، حرف من این است:

 

صدام وقتی سوی ایران حمله ورشد

این گرگ چون بر دشت شیران حمله ورشد

 

مردان حیدر راه او را زود بستند

یک یا علی گفتند و پشتش را شکستند

 

وقتی که شیطان بزرگ این صحنه رادید

از قدرت ایرانیان بسیار ترسید

 

فهمید  ایرانی دلی چون شیردارد

شمشیردارد،تیر دارد، پیردارد

 

وقتی که ترسید  از نبرد گرم آن دیو

آمد به میدان با سلاح نرم آن دیو

 

ازکودکان تا پیرها را در نظر داشت

اونقشه های شوم بسیاری به سر داشت

 

از فیلم های کارتنی تا سینمائی

شلیک کرد او سوی این دشت خدائی

 

این فیلم ها تنها پیامش هرزگی بود

با قیمت کم هرکجا پاشیده شد  زود

 

آمد حشیش و گرد را  تقدیممان کرد

اوبا کراک و شیشه اش تسلیممان کرد

 

او تاخت بر چادر ، غرور مادر من

با مانتو آمد،کند چادر از سر زن

 

با ننگ آمد تا که ارزش رابگیرد

با ذلت آمد دیو تا عزت بمیرد

 

با مانتو آمد ، مانتوئی چسبان به بازار

تا بانوان پاک ایران را کند خوار

 

تا چشم مردان را به نامحرم بدوزد

تا نوجوانان را، جوانان را بسوزد


بقیش توی ادامهـ

 
ای زن خدائی هست و فردای قیامت
کن توبه پیش ازآتش سرخ ندامت
 
ای زن مکن با بد حجابی با خدا لج
با پوششت چشم جوانان را مکن کج
 
چشم کسی شد منحرف،پای تو گیر است
تا زنده ای کن توبه، بعد از مرگ دیراست
 
برجستگی های تن خود را بپوشان
با چادرت بر دیو، زهر غم بنوشان
 
دیو ستم، شیطان همان شیطان اکبر
آمد جلو با فتنه های نرم دیگر
 
صد فرقۀ گمراه در ایران به پاشد
درکشور جان پای صد ابلیس وا شد
 
از یک طرف باب  آمد از آن  سو  بهائی
فریاد زد شیطان: فراماسون کجایی؟!
 
اسلام را گفتند آئین عربهاست
گفتند این دین خشن دین عربهاست
 
گفتند ایرانی خودش زرتشت دارد
بی بته ایران نیست، ایران پشت دارد
 
وقتی که کوروش دارد ایران پس علی کیست؟!
ایران اوستا دارداین قرآن دگرچیست؟!
 
اسلام آیین عرب می باشد آیا؟!
یااینکه دین حضرت حق است برما؟!
 
ایرانیان چون عاشقان عدل بودند
آغوش خودرا برعلی فوری گشودند
 
اسلام دین کامل حق است مردم
هردین بجز او ناقص و لق است مردم
 
پیش مسلمانان رسولان جملگی خوب
بالکل تمامی پیش ما خوبند ومحبوب
 
زرتشت پیش ما مسلمانان بزرگ است
موسی بلند و حضرت عیسی سترگ است
 
ما هر رسولی را فراوان دوست داریم
ما عشقشان راجملگی در پوست داریم
 
اما محمد رایهودی دوست دارد؟!
آیا مسیحی عشق او در پوست دارد؟!
 
آتش چراپس می زنندآیا کتابش؟!
دشمن چرا هستند با آیات نابش؟!
 
تورات تحریف است وانجیل واوستا
اماقبولند این کتب درمکتب ما
 
قرآن نشد تحریف، سوزاندند آن را
آتشفشان گشتند تاخواندند آن را
 
زیرا که درقرآن  حقیقت ها نهفته است
حق غیر حق درداخل قرآن نگفته است
 
هرکس که باطل باشد ازحق می گریزد
آتش شود از کینه، باحق می ستیزد
 
کوروش بزرگ است وبزرگان جایشان چشم
من فرش گردانم به زیرپایشان چشم
 
اما بزرگان رابزرگان می شناسند
جمع سترگان را سترگان می شناسند
 
پیش من وپیش شما کوروش کبیر است
پیش علی مرتضی  طفلی صغیر است
 
کوروش چه دارد غیر یک تاریخ مبهم؟
منشور اوهم کمترازده صفحۀ کم!
 
آن نامه مولابه مالک راببینید
تاصد گلستان گل ز هرسطرش بچینید
 
تنها فقط این نامه بیش از بیست صفحه است
یک نامۀ اوعالمی را می کند مست
 
یک نامه اش این، ازکتابش من چه گویم؟
هفت آسمان راباکتابش من بپویم
 
کُل پرده ها را می درد نهج البلاغه
خوش تاخدایت می برد نهج البلاغه
 
مولا غُرَر دارد، بگوکوروش چه دارد؟
مولا دُرَر دارد، بگوکوروش چه دارد؟
 
یک خطبه دارد بی الف، قدش بنازم
یک خطبه هم بی نقطه، خالش چاره سازم
 
گفتند ذوالقرنین کوروش باشد،اما
در یک حدیثی این چنین فرمود مولا:
 
«من شخص ذوالقرنینم»ای مردم بدانید
ازدست دیو فتنه گر خود را برانید
 
یک اسم آمد عقل ما را برد افسوس
دیو آمد آری عقل ما را خورد افسوس
 
از سی هزار اسم علی چیزی نگفتیم
چشم علی بین را چرا بر هم نهفتیم؟!
 
این کار شیطان بزرگ است ای جوانان
ما میش و شیطان مثل گرگ است ای جوانان
 
شیطان هزاران جاده را آماده کرده
چاه جهنم حفر در هر جاده کرده
 
راه علی تنها صراط المستقیم است
پایان راه راست جنات النعیم است
 
هر چند پا بر پوزۀ شیطان نهادیم
هر چند محکم روبرویش ایستادیم
 
اما هنوز او گرم کار است ای جوانان
شیطان هنوز امیدوار است ای جوانان
 
بر قلب ما با اوج پستی آمد این بار
ابلیس با شیطان پرستی آمد این بار
 
اوگفت: ایمان چیست دیگر؟! بی خیالش
هر جا حرامی هست، من کردم حلالش
 
معنی ندارد خط قرمز، زودبگذر
اینجا بهشت توست، محشر چیست دیگر؟!
 
اینها که گفتم ذره ای ازبیشمار است
ما خواب اگر باشیم یاران، کار زار است
 
زود ای جوانان سترگ آماده گردید
بر ضد شیطان بزرگ آماده گردید
 
صهیون فراموش شما هرگز نگردد
وا بهر او گوش شما هرگز نگردد
 
شیطان تر از ابلیس آمریکا ست امروز
دشمن ترین دشمن برای ماست امروز
 
از چهارده معصوم تنها خط بگیرید
در راه سرخ پیرتان تنها بمیرید
 
پیر شما یاد آور پیر خمین است
اولادی از اولاد سرسبز حسین است
 
سید علی پیر شما می باشد امروز
سید علی میر شما می باشد امروز

سید علی تنها نماند ای جوانان
در چاه، ذکر غم نخواند ای جوانان
 
سید علی را جمله چون عمارباشید
بر دار زلفش میثم تمار باشید

پشت علی باشید تاغوغای مهدی(عج)
تاصبح آن آدینه، تافردای مهدی(عج)
 
آه ای جوانان محض حق هشیارباشید
عصرٍ شب است ای شیعه ها بیدار باشید
 
شعری از سید علیرضا حسینی(تنها)

نظرات (۱)

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

پاسخ:
ممنون از حضورتون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی